Barvy, laky a oleje

Močovinoformaldehydová lepidla (UF)

Co jsou močovinoformaldehydová lepidla (UF)? Močovinoformaldehydová lepidla jsou dnes nejvýznamnějšími adhezivy v dřevařském průmyslu, jak ve výrobě nábytku, tak ve výrobě překližovaných materiálů, dřevotřískových a pazdeřových desek, atd. 

Zobrazit celý článek »

Látky na ochranu dřeva

Co jsou látky na ochranu dřeva? Dřevo je organická hmota, která podléhá rozkladu vlivem působení činitelů: biologických – rostlinných (houby, plísně, atd.), živočišných (hmyz apod.), fyzikálně – chemicky (oheň, vysoká teplota, vlhkost, voda, atd.). Účelem ochrany dřeva je zabránit nežádoucímu rozkladu dřevní hmoty v průběhu jejího skladování, zpracování, i v hotových výrobcích.

Zobrazit celý článek »

Ochranné prostředky na dřevo – impregnační oleje

Co jsou ochranné prostředky na dřevo – impregnační oleje? Impregnační oleje jsou to směsi vysokovroucích dehtových olejů, získaných destilací černouhelných dehtů s malým množstvím fenolu. Jsou vysokoviskózními kapalinami, proto jsou vhodné pro tlakovou impregnaci (impregnace železničních pražců, elektrovodních a telekomunikačních sloupů apod.).

Zobrazit celý článek »

Polyurethanové nátěrové hmoty (U)

Co jsou polyuretanové nátěrové hmoty (U)? Polyuretanové nátěrové hmoty jsou dvousložkové. První složka obsahuje polyesterové pryskyřice, druhá isokyanáty. Vyrábějí se v transparentním i pigmentovém provedení. Nátěrové filmy mají vynikající vlastnosti.

Zobrazit celý článek »

Epoxidové nátěrové hmoty (S)

Co jsou epoxidové nátěrové hmoty (S)? Epoxidové nátěrové hmoty jsou dvousložkové. Jednou složkou je roztok nízkomolekulární epoxidové pryskyřice, druhou je roztok polyamidové pryskyřice, který má funkci tvrdidla. Nátěrové filmy mají velmi dobrou přilnavost, vynikající tvrdosti, odolnosti proti oděru a chemikáliím.

Zobrazit celý článek »

Olejové nátěrové hmoty (L)

Co jsou olejové nátěrové hmoty (L)? Olejové nátěrové hmoty zahrnují fermeže, fermežové barvy, olejové laky, barvy a emaily. Společným znakem olejových nátěrových hmot je pomalé schnutí, vysoká pružnost, odolnost proti vlhkosti a povětrnostním vlivům, hladký a lesklý povrch. Nanášejí se pouze štětcem a příliš dlouho schnou, proto nevyhovují průmyslové výrobě.

Zobrazit celý článek »

Nitrocelulózové nátěrové hmoty (C)

Co jsou nitrocelulózové nátěrové hmoty (C)? Nitrocelulózové nátěrové hmoty jsou hmoty, jejichž filmotvornou složkou je nitrocelulóza, která je však příliš tvrdá, má malou přilnavost a nízký stupeň lesku. Pro zlepšení vlastností se do laků přidávají zvláčňovadla – snižují křehkost, zvyšují přilnavost atd., a syntetické pryskyřice – zlepšují mechanické vlastnosti. Jako rozpouštědla se používají acetáty.

Zobrazit celý článek »

Bezrozpouštědlové nátěrové hmoty

Co jsou bezrozpouštědlové nátěrové hmoty? Bezrozpouštědlové nátěrové hmoty jsou nenasycené polyesterové laky. Filmotvornou složkou jsou nenasycené polyestery, rozpuštěné v monomeru styrenu, který při vytvrzování polymeruje na polystyren. Další nezbytnou složkou pro vytvrzování je katalyzátor – organický peroxid (benzoylperoxid). K urychlení reakce se přidává urychlovač – iniciátor (kobaltnaftenát).

Zobrazit celý článek »

Ředidla, rozpouštědla

Co jsou ředidla, rozpouštědla? Ředidla, rozpouštědla jsou organické kapaliny, které rozpouštějí látky obvykle nerozpustné ve vodě, na homogenní roztoky. Rozpouštědla slouží k převedení filmotvorných složek do vhodné konzistence tak, aby se daly nanášet požadovanou technikou, a aby vytvořily souvislý nátěrový film. Ředidla jsou rozpouštědla, která se používají k úpravě konzistence nátěrové hmoty pro různé způsoby […]

Zobrazit celý článek »