Sklo

Vícevrstvé izolační sklo

Co je vícevrstvé izolační sklo? Vícevrstvé izolační sklo se skládá ze dvou nebo i více vrstev skleněných tabulí okenního skla. Mezi tabulemi je mezera vzniklá distančními vložkami. Distanční vložky jsou vyplněny sušícím prostředkem (například silikagelem). Sušící prostředek pohlcuje vodní páru, která případně vniká do meziprostoru mezi skla.

Zobrazit celý článek »

Bezpečnostní sklo

Co je bezpečnostní sklo? Bezpečnostní sklo je jednovrstvé (tvrzené) anebo vícevrstvé. Jednovrstvé tvrzené sklo je předpjaté s uměle vytvořeným napětím, které při rozbití skla zajistí, že se sklo rozpadne na malé kousky s tupými hranami a tím se sníží nebezpečí poranění.

Zobrazit celý článek »

Zrcadla

Co jsou zrcadla? Zrcadlo je rovné průhledné sklo s vysoce kvalitním povrchem, vyráběné plavením nebo broušením a leštěním. Zrcadla se vyrábějí z leštěného rovného skla postříbřením tenkou vrstvou stříbra. Vrstva stříbra je proti poškrábání chráněna nánosem laku. Úkolem zrcadlových prvků a dílců v interiéru je odrážet světlo (lepší prosvětlení interiéru) a opticky zvětšovat vnitřní prostor.

Zobrazit celý článek »

Opakní sklo

Co je opakní sklo? Opakní sklo je neprůhledné barevné sklo. Jeden povrch může být vybroušený dohladka a druhý rýhovaný, pro lepení na zeď při použití na obklady. Používá se hlavně na stolové desky, poličky pod sklenice v barových skříňkách a na obklady stěn.

Zobrazit celý článek »

Skelná vlákna

Co jsou skelná vlákna? Skelná vlákna vznikají protahováním taveniny platinovými tryskami nebo se sklo rozvlákňuje foukáním tlakovým vzduchem do proudu taveniny. Skelná vlákna mají průměr menší než 0,1 mm. Jsou nehořlavá.

Zobrazit celý článek »

Pěnové sklo

Co je pěnové sklo? Pěnové sklo se vyrábí z hlinitokřemičitého skla rozemletého na prášek, který se smísí s jemným uhlíkem, naplní se do forem a zahřívá se na teplotu asi 1000 °C. Uhlík při zahřívání oxiduje na oxid uhličitý, a ten vytvoří ve skleněné tavenině malé uzavřené bublinky. Uzavřené bublinky zlepšují tepelně izolační vlastnosti skla. […]

Zobrazit celý článek »

Ploché sklo lité a válcované

Co je ploché sklo lité a válcované? Ploché sklo lité a válcované se vyrábí litím roztavené skloviny na licí stůl, kde se rozválcuje na desku. Válec je umístěn nad stolem v určité výšce odpovídající požadované tloušťce skla. Válcováním se vyrábí tlusté ploché sklo, které se brousí a leští, nebo vzorové ornamentální sklo.

Zobrazit celý článek »

Plavené sklo

Co je plavené sklo? Plavené sklo se vyrábí tak, že skleněná tavenina vytéká z tavné vany do cínové lázně, nad kterou je ochranný plyn ze směsi dusíku a vodíku (plyn zabraňuje oxidaci kapalného cínu).

Zobrazit celý článek »

Ploché sklo tažné (tabulové)

Co je ploché sklo tažné (tabulové)? Ploché sklo se vyrábí tažením roztavené skloviny mezi válci, které ji válcují na tabulový pás a ten se po ochlazení rozřezává na tabule. Skleněné tabule jsou hladké a mají stejnoměrnou tloušťku.

Zobrazit celý článek »