Materiály

Výlisky z třískové hmoty WERZALIT, OPTALIT

Co jsou výlisky z třískové hmoty WERZALIT, OPTALIT? Výlisky z třískové hmoty WERZALIT, OPTALIT jsou vyrobeny z jemné jehličnaté třísky nebo pazdeří, smíchané s lepidlem a lisované do tvaru. Pro nábytek se vyrábějí tvarové dílce židlí (sedadla, opěradla), tvarované desky stolů a pracovní desky kuchyňských linek. Pro stavební truhlářství se zhotovují obklady stěn – obkladové […]

Zobrazit celý článek »

Vláknitocementové desky LIGNÁT

Co jsou vláknitocementové desky LIGNÁT? Vláknitocementové desky LIGNÁT se vyrábějí ze smrkové buničiny a cementu s přidáním přísad – minerální vaty, vodního skla, hašeného vápna a vody. Směs se válcuje na desky, které se suší. Vrchní lícová strana desky je hladká, spodní hrubá, vlnitá. Desky mají šedou barvu po cementu. Dají se upravovat nátěrem nebo […]

Zobrazit celý článek »

Sádrotřískové desky

Co jsou sádrotřískové desky Sádrotřískové desky jsou vyrobeny z jemných třísek z odkorněného jehličnatého i listnatého dřeva, pilařských odřezků apod. Míchají se s vodou a sádrou – ekosádra, která se získává jako odpadní produkt při odsiřování elektrárenských spalin. Desky se používají jako stavební materiál na příčky, obklady vnitřních zdí apod. Dají se dýhovat nebo olepovat […]

Zobrazit celý článek »

Sendvičové desky

Co jsou sendvičové desky? Sendvičové desky jsou vyrobeny spojením aglomerovaných a překližovaných materiálů. Mají střední vrstvu z dřevotřískové desky, plášť je tvořen dvěma loupanými dýhami na každé ploše. Dýhy mají směr vláken vzájemně kolmý. Desky se vyrábějí vrstvením třísek na dýhový pás a lisováním. Mají podobné použití jako laťovky.

Zobrazit celý článek »

Cementem pojené třískové desky

Co jsou cementem pojené třískové desky? Třísky jsou pojené hydraulickým cementem, který vytvrzuje vázání vody a tvoří tak vodovzdorné pojivo. Desky jsou složeny ze 63 % dřevní hmoty (třísek), 25 % cementu, 10 % vody a  2 % přídavných látek (například ochranných látek proti plísním, houbám, hydratačních látek – vápna). Jsou odolné proti vlhkosti, plísním […]

Zobrazit celý článek »

Pazdeřové desky – PAD desky

Co jsou pazdeřové desky? Pazdeřové desky (PAD desky) jsou jednovrstvé, plošně lisované z pazdeří za použití močovinoformaldehydových lepidel. Pazdeří se získává z lněných a konopných stonků oddělením kůrovité tkáně biochemickým procesem. Desky mají vlastnosti srovnatelné s běžnými typy DTD (dřevotřískových desek) a používají se na stejné nábytkové dílce.

Zobrazit celý článek »

Kůrové desky

Co jsou kůrové desky? Kůrové desky se vyrábějí z kůry jehličnatých dřevin s přidáním pilin, třísek, vláken apod. v množství asi 30% obsahu (tzv. drenážní látky pro snížení tvrdosti a zvýšení pružnosti desky) a s přidáním parafinové emulze pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti. Používají se jako izolační desky.

Zobrazit celý článek »

Pilinotřískové desky – PTD desky

Co jsou pilinotřískové desky? Pilinotřískové desky jsou vícevrstvé, v povrchových vrstvách mají jemnou vytříděnou frakci pilin a třísek. Jsou pevnější v ohybu než pilinové desky, používají se na běžné nábytkové dílce. Vyrábějí se v tloušťkách 9 – 19 mm. Pro nábytek se nejčastěji používají tloušťky 17 a 19 mm.

Zobrazit celý článek »

Pilinové desky – PID desky

Co jsou pilinové desky? Pilinové desky se začaly vyrábět z důvodů zpracování odpadu z pilin vysušených a vytříděných, zbavených prachu a hrubé frakce. Vzhledem k nevhodnému tvaru pilin mají malou pevnost v ohybu (malá soudržnost pilin), proto se používají omezeně na dílce málo namáhané a musí se zpevňovat oboustranným dýhováním tlustší dýhou (police ve skříních). […]

Zobrazit celý článek »

Reakční dřevo

Co je reakční dřevo? Reakční dřevo je jednostranná změna tloušťky letního dřeva letokruhů. Vzniká reakcí stromu na namáhání, zejména vlivem větru, dlouhodobého zatížení sněhem nebo váhou těžkých větví. Je příčinou silného nepravidelného borcení a praskání dřeva. Dělí se na tlakové dřevo – křemenitost a tahové dřevo.

Zobrazit celý článek »