Amoniakální mořidla

Co jsou amoniakální mořidla? Amoniakální mořidla jsou v současné době nejpoužívanějšími mořidly v průmyslové výrobě nábytku pro své přednosti: široká stupnice vybarvení, světlostálost, odolnost proti formaldehydovým výparům, dobrá rozpustnost, dobré pronikání do dřeva. Jsou jednosložková – nanášejí se jedním postupem.

Zobrazit celý článek »

Mořidla

Co jsou mořidla Mořidla jsou barvící látky, které vnikají do dřevní hmoty a netvoří povlak. Používají se k napodobování vzácnějších tmavších dřevin dostupnějšími druhy dřevin, ke zvýraznění textury dřeva a k zakrytí barevných rozdílů. Úspěch moření závisí i na dalších činitelích, např. na druhu dřeva, které budeme mořit a na požadované konečné povrchové úpravě.

Zobrazit celý článek »

Chemické bělící prostředky

Co jsou chemické bělící prostředky? Chemické bělící prostředky se používají k odstranění barevných skvrn a záběhů, které vznikají během růstu stromu nebo jsou způsobeny reakcí kovových nástrojů s tříslovinami.

Zobrazit celý článek »

Bělící prostředky

Co jsou bělící prostředky? Bělícími prostředky se u nás bělí především světlá dřeva, hlavně Jasan, Javor a Bříza. Bělící prostředky se podle způsobu, jak ke změně barvy dochází, dělí na chemické a fyzikální.

Zobrazit celý článek »