Lodžie

Co je lodžie? Lodžie je vždy zastropený prostor uvnitř budovy, většinou prosklený nebo jinak otevřený z venkovního pohledu. Lodžie vypadá jako součást budovy nijak nevystupuje ze stavby ven a je vždy zakrytá (zastropená). Na rozdíl od balkónu který bývá otevřený nezastropený a působí jako něco „navíc“k budově přiděleného často vystupuje z budovy – vyčnivá, převyšuje […]

Zobrazit celý článek »

Exteriér

Co je exteriér? Pod pojmem exteriér rozumíme opak interiéru. Jedná se tedy o venkovní prostor domů. Znamená vzhled, materiály a povrch budovy, jedná se v podstatě o architektonické řešení venkovního vzhledu. Půdorys stavby navazuje na vnitřní (interiérové) uspořádání budovy.

Zobrazit celý článek »