Reakční dřevo

Co je reakční dřevo? Reakční dřevo je jednostranná změna tloušťky letního dřeva letokruhů. Vzniká reakcí stromu na namáhání, zejména vlivem větru, dlouhodobého zatížení sněhem nebo váhou těžkých větví. Je příčinou silného nepravidelného borcení a praskání dřeva. Dělí se na tlakové dřevo – křemenitost a tahové dřevo.

Zobrazit celý článek »

Smolník ve dřevě

Co je smolník ve dřevě? Smolník ve dřevě je dutina na rozhraní letokruhů vyplněna pryskyřicí. Vyskytuje se u všech jehličnatých dřevin, obsahující pryskyřici. Nejčastěji vzniká při dlouhém mechanickém namáhání stromu, například silnými větry.

Zobrazit celý článek »

Prosmolení dřeva

Co je prosmolení dřeva? Prosmolení dřeva vzniká abnormálním prosycením dřeva pryskyřicí na velké ploše nebo jen v určitém místě, obvykle v blízkosti otevřeného nebo zarostlého poranění stromu. Může se vyskytnout u všech druhů jehličnanů, které obsahují pryskyřici.

Zobrazit celý článek »

Trhliny ve dřevě

Co jsou trhliny ve dřevě? Trhlinou rozumíme násilné oddělení dřevních vláken od sebe, tzn. porušení celistvosti dřeva. Trhliny snižují pevnost dřeva (podél vláken o 10 %, napříč vláken více).  

Zobrazit celý článek »

Vady masivního dřeva

Co jsou vady masivního dřeva? Vady masivního dřeva jsou odchylky od normální struktury, které nepříznivě ovlivňují vlastnosti dřeva při jeho využití. Některé vady lze snadno určit přímo na stojícím stromě (křivost, vidličnatost, boulovitost atd.), jiné jsou skryté (vnitřní trhliny, nepravé jádro, hniloba atd.) a projeví se až při zpracování dřeva. Některé vady jsou vrozené nebo vznikají […]

Zobrazit celý článek »