Sušení dřeva

Co je sušení dřeva? Účelem sušení dřeva je odstranění přebytečné vlhkosti ze dřeva odpařením do okolního prostředí. Je to nutná podmínka k tomu, aby dřevo získalo vlastnosti potřebné pro další zpracování požadované ve výrobku. Sušením se snižuje hmotnost dřeva, zlepšuje se jeho obrobitelnost, snižuje se sklon sesychání, bobtnání a borcení, zlepšují se jeho fyzikální a […]

Zobrazit celý článek »