Polyvinylacetátová lepidla (PVAc)

Co jsou polyvinylacetátová lepidla (PVAc)? Polyvinylacetátová lepidla patří do skupiny termoplastických lepidel. Vyrábějí se jako vodné disperze PVAc pryskyřice, mají výbornou adhezi k řadě materiálů. V největším rozsahu se uplatňují v technologii lepení dřeva, hlavně k montážnímu lepení. Tepelná odolnost je kolem 50 °C.

Zobrazit celý článek »

Polyuretanová lepidla (PUR)

Co jsou polyuretanová lepidla (PUR)? Polyuretanová lepidla jsou jedno nebo dvousložková, u nás se nevyrábějí. Jednosložková lepidla jsou termoplastická (tavná), dvousložková jsou reaktoplastická. Dvousložková lepidla jsou tvořena isokyanátem a druhou složkou je polyesterová pryskyřice.

Zobrazit celý článek »

Epoxidová lepidla

Co jsou epoxidová lepidla? Epoxidová lepidla se používají v širokém měřítku zejména při lepení kovů, skla, porcelánu, keramiky, pryže. Pro lepení dřeva se vzhledem k vysoké ceně a náročnosti na zpracování téměř nepoužívají. Vytvrzují za studena přidáním tvrdidla – polyamidů nebo za horka až do 200 °C, tvrdidlo – dikyandiamid.

Zobrazit celý článek »