Reakční dřevo

Co je reakční dřevo? Reakční dřevo je jednostranná změna tloušťky letního dřeva letokruhů. Vzniká reakcí stromu na namáhání, zejména vlivem větru, dlouhodobého zatížení sněhem nebo váhou těžkých větví. Je příčinou silného nepravidelného borcení a praskání dřeva. Dělí se na tlakové dřevo – křemenitost a tahové dřevo.

Zobrazit celý článek »