Látky na ochranu dřeva

Co jsou látky na ochranu dřeva? Dřevo je organická hmota, která podléhá rozkladu vlivem působení činitelů: biologických – rostlinných (houby, plísně, atd.), živočišných (hmyz apod.), fyzikálně – chemicky (oheň, vysoká teplota, vlhkost, voda, atd.). Účelem ochrany dřeva je zabránit nežádoucímu rozkladu dřevní hmoty v průběhu jejího skladování, zpracování, i v hotových výrobcích.

Zobrazit celý článek »

Ochranné prostředky na dřevo – impregnační oleje

Co jsou ochranné prostředky na dřevo – impregnační oleje? Impregnační oleje jsou to směsi vysokovroucích dehtových olejů, získaných destilací černouhelných dehtů s malým množstvím fenolu. Jsou vysokoviskózními kapalinami, proto jsou vhodné pro tlakovou impregnaci (impregnace železničních pražců, elektrovodních a telekomunikačních sloupů apod.).

Zobrazit celý článek »