Vyspravování suků – opravy dřevěných suků

vadydreva_suky_vypadlesuky_vysprevenisukuCo je vyspravování suků?

Zdravé suky srostlé s okolním dřevem se nevyspravují. Vadné suky, které jsou popraskané, vypadané nebo nahnilé se vyspravují – vyvrtají se a nahradí vlepenou zátkou. Suky se vyvrtávají Forstnerovým vrtákem. Zátky se zhotovují ze zdravého dřeva stejného druhu jako je vyspravované dřevo pomocí dutého vrtáku, anebo příčných rozřezáním větviček různých průměrů.

Zátky z větviček jsou imitace suků. Vypadají jako přirozené suky a nezhorší estetický vzhled dílce. Používají se hlavně v případě povrchové úpravy průhledným lakem.

suk_suky_sukvedreve_vadydrevaZátky vyvrtané ze dřeva se vlepují do otvoru tak, aby směr vláken na ploše zátky byl rovnoběžný se směrem vláken na ploše okolního dřeva. V opačném případě by se vlivem nestejného sesychání dřeva zátky a vyspravované dílce mohla zátka uvolnit a vypadnout.

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

Zobrazit obrázek vypadaného suku ve dřevě v plném rozlišení
Zobrazit obrázek zdravého suku ve dřevě v plném rozlišení

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Vyspravování suků – opravy dřevěných suků . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Vyspravování suků – opravy dřevěných suků z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky