Vláknitocementové desky LIGNÁT

Co jsou vláknitocementové desky LIGNÁT?

Vláknitocementové desky LIGNÁT se vyrábějí ze smrkové buničiny a cementu s přidáním přísad – minerální vaty, vodního skla, hašeného vápna a vody. Směs se válcuje na desky, které se suší. Vrchní lícová strana desky je hladká, spodní hrubá, vlnitá. Desky mají šedou barvu po cementu. Dají se upravovat nátěrem nebo tapetami. Jsou odolné proti ohni, vlhkost přijímají a vydávají beze změny tvaru (jako omítka). Používají se ve stavebnictví na oplášťování stěn dřevěných staveb, na vnější i vnitřní obklady zdí, stropů a příček, atd. 

Ze stejných surovin, ještě s přidáním čedičových vláken v množství asi 10 % objemu se vyrábí nový typ lignátových desek, úplně nehořlavých s vyšší ohybovou pevností, např. desky CEMBALIT (čedičová vlákna se získávají zvlákňováním taveného čediče a nahrazují vlákna azbestová).

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Vláknitocementové desky LIGNÁT . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Vláknitocementové desky LIGNÁT z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky