Trhliny ve dřevě

trhliny_vady_drevaCo jsou trhliny ve dřevě?

Trhlinou rozumíme násilné oddělení dřevních vláken od sebe, tzn. porušení celistvosti dřeva. Trhliny snižují pevnost dřeva (podél vláken o 10 %, napříč vláken více).  

Podle času vzniku se trhliny dělí na:

  • trhliny v rostoucím stromě
  • trhliny v pokáceném a ve zpracovaném dřevě – výsušné trhliny

trhliny_vady_dreva_prasklinyvedreveTrhliny rostoucího stromu

Dřeňové trhliny se mohou vyskytovat ve všech druzích dřevin. Probíhají v radiálním směru přes dřeň, ale nedosahují ke kůře. Jsou vnitřní, proto je na povrchu nevidíme. Začínají ve spodní části kmene nad kořenem a směřují nahoru, někdy až po korunu. Mohou být jednoduché (jedna trhlina), lomené (dvě trhliny), nebo křížové (více trhlin). Příčiny jejich vzniku se vysvětlují vnitřním napětím, ohýbáním stromu větrem, nárazem na zem při kácení, nebo přílišným suchem. Při vysoušení se trhliny zvětšují.

Odlupčivé trhliny jsou vnitřní, směřují kolem letokruhu na určité délce kmene. Mohou se vyskytovat u všech druhů dřevin. Na rostoucím stromě nejsou viditelné. Na příčném řezu se jeví jako obloukové – částečně odlupčivé, nebo kruhové – úplně odlupčivé. Vznikají zejména v místě náhlého přechodu úzkých letokruhů do širokých (například když strom, který rostl ve stínu pomalu, začne po vykácení okolních stromů rychle přirůstat).

Mrazové trhliny jsou vnější. Vyskytují se častěji v listnatých dřevinách choulostivých na mráz (hlavně Ořech). Jsou viditelné jako vnější podlené trhliny zvětšující se od středu (někdy až od dřeně) směrem k obvodu kmene (stejný charakter mají i trhliny po blesku). Po několika letech má trhlina obvykle zvlněné okraje od přirůstání dřeva a kůry – strom se usiluje trhlinu zacelit a zakrýt. Po zakrytí trhliny jsou často příčinou tvorby hniloby nebo vodnatosti.

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

Zobrazit obrázek trhliny ve kmeni stromu v plném rozlišení
Zobrazit obrázek trhliny ve dřevě v plném rozlišení

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Trhliny ve dřevě . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Trhliny ve dřevě z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky