Tmely

Co jsou tmely?

Tmely slouží k vyrovnání povrchových nerovností na ploše. Mohou se používat k místní, lokální úpravě plochy – správkové (opravné) tmely, nebo k vyrovnávání celé plochy – potahové (podkladové) tmely.

Tmel klihový – Je typický správkový tmel, připravený z pojiva, plniva a pigmentu. Pojivem jsou glutinové klihy, případně disperzní PVAc nebo UF lepidla. Na plochu se nanáší stěrkou.

Tmel olejový – Je potahový tmel, pojivem je fermež. Používá se hlavně jako vyrovnávací vrstva pod olejové nátěrové hmoty. Nanáší se stěrkou, málo sesýchá, je odolný proti vodě. Stříkací olejový tmel se používá jako izolační mezivrstva olejových a jiných (např. nitrocelulózových) nátěrových hmot.

Tmely lakové – Slouží jako správkové i potahové.

Správkové – lakové tmely jsou připojovány z rychleschnoucích nátěrových hmot (nitrocelulózových) s odpovídajícím množstvím plnidel. Jsou odolnější proti vodě, mají menší obsah sušiny a jsou dražší než klihové tmely.

Potahové – nejvíce se používají stříkací a polévací nitrotmely, které rychle schnou. Vyrovnávají se broušením. Pro rychlé vytvrzování UV zařízením se používají polyesterové tmely, nanášejí se navalováním nebo poléváním.

Tmely emulzní – Slouží k vyrovnání ploch pod vodové nátěrové hmoty, nejvíce se používá tmel latexový. Nanáší se stěrkou, stříkáním, poléváním. Rychle schne a dobře se brousí.

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Tmely . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Tmely z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky