Sušení dřeva

susenidreva_susarna_prirozene_vysouseni_drevo_hranCo je sušení dřeva?

Účelem sušení dřeva je odstranění přebytečné vlhkosti ze dřeva odpařením do okolního prostředí. Je to nutná podmínka k tomu, aby dřevo získalo vlastnosti potřebné pro další zpracování požadované ve výrobku. Sušením se snižuje hmotnost dřeva, zlepšuje se jeho obrobitelnost, snižuje se sklon sesychání, bobtnání a borcení, zlepšují se jeho fyzikální a mechanické vlastnosti.

Současně se snížením vlhkosti pod 20 % dřevo chrání před růstem dřevokazných hub a plísní a suší-li se při teplotě nad 40 st. C zničí se dřevokazný hmyz a jeho zárodky, které se ve dřevě nacházejí. Z těchto důvodů je sušení základní a nezbytnou technologickou úpravou, která v nejvyšší míře ovlivňuje budoucí vlastnosti a jakost výrobků ze dřeva.

Sušení dřeva lze rozdělit na dva základní způsoby

Přirozené sušení využívá k odpařování vlhkosti atmosferický vzduch s jeho přirozeným prouděním. Je energeticky nenáročné, avšak zdlouhavé, protože závisí na klimatických podmínkách.

Umělé sušení prováděné v sušárnách je náročnější a nákladnější, sušení však trvá kratší dobu. Podle toho, jakým způsobem se přenáší teplo ze sušícího prostředí do materiálu, rozlišujeme sušení teplovzdušné, přehřátou parou, dielektrické, kontaktní, atd. Nejpoužívanější způsob umělého sušení je sušení teplovzdušné, kdy se teplo do sušeného dřeva přenáší proudícím teplým vzduchem. Sušení přehřátou parou je založeno na podobném principu jako sušení teplovzdušné a využívá sušící schopnosti přehřáté páry se sníženým obsahem vlhkosti. Při dielektrickém sušení se teplo vyvíjí uvnitř materiálu účinkem elektrického proudu o vysoké frekvenci a kontaktní sušení spočívá v ohřívání sušeného materiálu dotekem s pevným vyhřívaným tělesem. Kontaktní sušení se používá na tenké materiály, například dýhy.

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

Zobrazit obrázek sušení dřeva v plném rozlišení

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Sušení dřeva . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Sušení dřeva z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky