Sádrotřískové desky

Co jsou sádrotřískové desky

Sádrotřískové desky jsou vyrobeny z jemných třísek z odkorněného jehličnatého i listnatého dřeva, pilařských odřezků apod. Míchají se s vodou a sádrou – ekosádra, která se získává jako odpadní produkt při odsiřování elektrárenských spalin. Desky se používají jako stavební materiál na příčky, obklady vnitřních zdí apod. Dají se dýhovat nebo olepovat folií.

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Sádrotřískové desky . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Sádrotřískové desky z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky