Vady masivního dřeva

vady_vadydreva_suky_drevoCo jsou vady masivního dřeva?

Vady masivního dřeva jsou odchylky od normální struktury, které nepříznivě ovlivňují vlastnosti dřeva při jeho využití. Některé vady lze snadno určit přímo na stojícím stromě (křivost, vidličnatost, boulovitost atd.), jiné jsou skryté (vnitřní trhliny, nepravé jádro, hniloba atd.) a projeví se až při zpracování dřeva. Některé vady jsou vrozené nebo vznikají během růstu, jiné vznikají při těžbě, dopravě a při nesprávném zpracování (hlavně při sušení).

Některé vady jsou dědičné, proto se při obnově lesa nesbírají semena ze stromů s vadami růstu, aby je neměly nově vypěstované stromy.

 vady_vadydreva_drevo_trhliny_prasklinyVady dřeva můžeme rozdělit podle vzniku

  • během růstu
  • při těžbě, manipulaci, skladování
  • v procesu výroby ze dřeva
  • během používání výrobků (příp. po zabudování do staveb)

Vady dřeva jsou normovány řadou ČSN (norem), které platí pro základní dřevařskou surovinu a materiály (surové dříví, kulatina, řezivo, přířezy atd.). Na základě těchto norem lze vady rozdělit do těchto základních skupin:

  1. Suky
  2. Trhliny
  3. Vady tvaru kmene
  4. Vady struktury dřeva a nepravé jádro
  5. Poškození houbami
  6. Ostatní poškození dřeva: poškození hmyzem, poškození cizopasnými rostlinami, vady vzniklé zraněním kmene, nenormální zbarvení vlivem nenormálních uloženin, vady vzniklé při výrobě

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

Zobrazit obrázek suku ve dřevě v plném rozlišení

Zobrazit obrázek trhliny v kmeni stromu v plném rozlišení

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Vady masivního dřeva . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Vady masivního dřeva z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky