Ředidla, rozpouštědla

redidlo_rozpoustedlo_redidlaCo jsou ředidla, rozpouštědla?

Ředidla, rozpouštědla jsou organické kapaliny, které rozpouštějí látky obvykle nerozpustné ve vodě, na homogenní roztoky. Rozpouštědla slouží k převedení filmotvorných složek do vhodné konzistence tak, aby se daly nanášet požadovanou technikou, a aby vytvořily souvislý nátěrový film. Ředidla jsou rozpouštědla, která se používají k úpravě konzistence nátěrové hmoty pro různé způsoby nanášení (stříkání, polévání, atd.)

Rozpouštědla dělíme na:

  • polární – (obsahují v chemické vazbě kyslík) dobře rozpouštějí látky obsahující polární skupiny jako estery a étery.
  • nepolární – jsou chemicky málo reaktivní, dobře rozpouštějí nepolární filmotvorné složky. Patří sem uhlovodíky, např. benzin.
  • slabě polární – tvoří skupinu mezi prvními dvěma, patří sem aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, atd.).

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

Zobrazit obrázek ředidla v plném rozlišení

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Ředidla, rozpouštědla . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Ředidla, rozpouštědla z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky