Reakční dřevo

reakcni_drevo_letokruhy_kmenCo je reakční dřevo?

Reakční dřevo je jednostranná změna tloušťky letního dřeva letokruhů. Vzniká reakcí stromu na namáhání, zejména vlivem větru, dlouhodobého zatížení sněhem nebo váhou těžkých větví. Je příčinou silného nepravidelného borcení a praskání dřeva. Dělí se na tlakové dřevo – křemenitost a tahové dřevo.

Tlakové dřevo (křemenitost) vzniká v jehličnatých stromech v místě tlakového namáhání zesílením buněčných stěn vlivem silné lignifikace (zvýšení obsahu ligninu ve dřevě). Makroskopicky se jeví jako hnědá zóna zasahující několik letokruhů anebo je pouze rozšířená část letního dřeva v rámci jednoho letokruhu. Je méně pružné než ostatní dřevo.

Tahové dřevo vzniká v listnatých stromech zesílením buněčných stěn vlivem zvýšeného obsahu celulózy. Jeví se jako bílá plocha na příčném řezu.

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

Zobrazit obrázek reakční dřevo v plném rozlišení

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Reakční dřevo . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Reakční dřevo z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky