Polyvinylacetátová lepidla (PVAc)

lepidlo_nadrevo_lepenidreva_disperznilepidlo_montaznilepeniCo jsou polyvinylacetátová lepidla (PVAc)?

Polyvinylacetátová lepidla patří do skupiny termoplastických lepidel. Vyrábějí se jako vodné disperze PVAc pryskyřice, mají výbornou adhezi k řadě materiálů. V největším rozsahu se uplatňují v technologii lepení dřeva, hlavně k montážnímu lepení. Tepelná odolnost je kolem 50 °C.

Mají poměrně nízkou viskozitu (sušina kolem 50 %), takže je lze většinou použít bez úpravy. Vytvrzují za normální teploty fyzikálním pochodem – voda z disperze oddifunduje do dřeva, lepidlo se koncentruje a gelovatí. Doba lisování je asi 1 hodina při tlaku 0,5 MPa. Lepidlo není vodovzdorné, je zdravotně nezávadné. Lepidla mají slabě kyselou reakci, pH je 4-6, což je nutno vzít v úvahu při lepení tenkých dýh u nichž by se mohla měnit barva dřeva. Velikost nánosu je obvykle od 120 do 200 g/m². Doporučuje se po nanesení na plochu nechat 3 – 4 minuty zaschnout a pak slisovat. Nevýhodou je vyšší cena a to, že spoj neodolává trvalému zatížení přes 3,5 MPa (rozrušení spoje asi po 2 měsících).

Nejznámější druhy disperzních PVAc lepidel

  • Duvilax LS – 50 – hlavně montáž skříňového nábytku, sedacího nábytku a výroba spárovek
  • Duvilax LSU – 60 – slepování podrozměrných odřezků DTD
  • Dispercoll – vlastnosti i použití jako Duvilax LS – 50
  • Umacol P – rozpouštědlové (místo vody je směs etanolu s acetonem) – lepení usní, textilu a Umakartu na dřevo
  • Rakoll – rakouské lepidlo, Rakoll Express – montáž nábytku, lepení spárovek, Rakoll Duplit – lepení oken, dveří, zahradního nábytku.

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

Zobrazit obrázek lepidla v plném rozlišení

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Polyvinylacetátová lepidla (PVAc) . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Polyvinylacetátová lepidla (PVAc) z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky