Pilinové desky – PID desky

Co jsou pilinové desky?

Pilinové desky se začaly vyrábět z důvodů zpracování odpadu z pilin vysušených a vytříděných, zbavených prachu a hrubé frakce. Vzhledem k nevhodnému tvaru pilin mají malou pevnost v ohybu (malá soudržnost pilin), proto se používají omezeně na dílce málo namáhané a musí se zpevňovat oboustranným dýhováním tlustší dýhou (police ve skříních). Jsou jednovrstvé. Používaná a známá zkratka pro jejich označování v nábytkářství je PID (pilinové desky).

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Pilinové desky – PID desky . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Pilinové desky – PID desky z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky