Mořidla

moridla_moridlo_ochranadreva_nadrevoCo jsou mořidla

Mořidla jsou barvící látky, které vnikají do dřevní hmoty a netvoří povlak. Používají se k napodobování vzácnějších tmavších dřevin dostupnějšími druhy dřevin, ke zvýraznění textury dřeva a k zakrytí barevných rozdílů. Úspěch moření závisí i na dalších činitelích, např. na druhu dřeva, které budeme mořit a na požadované konečné povrchové úpravě.

Schopnosti a vlastnosti mořidel

  • široký sortiment barev, schopnost vybarvovat v široké stupnici
  • barvící mohutnost (aby se na co největší plochu spotřebovalo co nejméně mořidla), stejnoměrné a hluboké probarvení
  • světlostálost
  • nemají zvedat vlákna a pronikat (krvácet) do nátěru, mají být odolné proti rozpouštědlům a formaldehydu
  • jejich zpracování má být co nejjednodušší
  • namořené plochy mají rychle schnout

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

Zobrazit obrázek mořidla v plném rozlišení

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Mořidla . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Mořidla z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky