Močovinoformaldehydová lepidla (UF)

Co jsou močovinoformaldehydová lepidla (UF)?

lepeni_dreva_stuzidla_lepenidrevaMočovinoformaldehydová lepidla jsou dnes nejvýznamnějšími adhezivy v dřevařském průmyslu, jak ve výrobě nábytku, tak ve výrobě překližovaných materiálů, dřevotřískových a pazdeřových desek, atd. 

Výhody:

  • bezbarvost lepené spáry
  • výborná smyková pevnost
  • rozmezí teplot pro vytvrzování od 10 do 180 °C
  • výhodná cena

Nevýhodou těchto lepidel je uvolňování formaldehydu do ovzduší. Formaldehyd se uvolňuje ještě dlouho po vytvrzení (proto mají být všechny plochy DTD i hrany chráněné a povrchy výrobků uzavřené nátěrovými hmotami). V současné době se už vyrábějí UF lepidla s minimálním obsahem volného formaldehydu (v tzv. emisní třídě E1).

Technickou podmínkou kvalitního lepení je tenká lepená spára. Aby lepidlo neprosakovalo na povrch dýhy při dýhování, je nutno použít jako plnivo kvalitní mouku, která při vysoké teplotě v lepidle mazovatí a zadržuje lepidlo v lepené spáře.

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

Zobrazit obrázek lepení dřeva v plném rozlišení

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Močovinoformaldehydová lepidla (UF) . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Močovinoformaldehydová lepidla (UF) z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky