Melaminformaldehydová lepidla

Co jsou melaminformaldehydová lepidla?

Melaminformaldehydová lepidla jsou tekutá, v prášku, nebo ve formě fólie. Jsou zdravotně nezávadná, bez volného formaldehydu, vodovzdorná, trvanlivá. Vytvrzují převážně za horka při teplotě asi 100 °C bez tvrdidel, asi 5 minut.Za studena nejsou příliš vhodná pro dlouhou dobu vytvrzování.

Používají se tam, kde výrobek přichází do styku s potravinami (kde nad vysokou cenou převažuje nezávadnost). Vzhledem k dováženému melaminu se u nás nevyrábějí, dovážený melamin se používá k modifikaci UF lepidel.

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Melaminformaldehydová lepidla . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Melaminformaldehydová lepidla z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky