Látky na ochranu dřeva

Co jsou látky na ochranu dřeva?

Dřevo je organická hmota, která podléhá rozkladu vlivem působení činitelů: biologických – rostlinných (houby, plísně, atd.), živočišných (hmyz apod.), fyzikálně – chemicky (oheň, vysoká teplota, vlhkost, voda, atd.). Účelem ochrany dřeva je zabránit nežádoucímu rozkladu dřevní hmoty v průběhu jejího skladování, zpracování, i v hotových výrobcích.

Ochrana fyzikální (vysušením, napařením, nátěrem, apod.) je účinná proti houbám, avšak nezvýší odolnost proti hmyzu, případně ohni. Mnohem účinnější je ochrana chemická, tj. impregnace dřeva.

Aby ochranné látky účinně zamezovaly škodlivému působení škůdců, musí splňovat tyto základní požadavky:

  • musí být dostatečně toxické (jedovaté), aby zničily škůdce, ale nesmí škodlivě působit na lidský organismus, zvířata a rostliny (musí být ekologicky nezávadné)
  • musí být co nejméně vyluhovatelné ze dřeva (např. deštěm)
  • musí snadno vnikat do dřeva
  • nesmí zvyšovat hořlavost dřeva
  • nesmí způsobovat korozi kovových součástí impregnačních zařízení a výrobků
  • nesmí zhoršovat fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva
  • musí zajišťovat minimálně dvojnásobnou trvanlivost dřeva
  • musí být ekonomicky přijatelné, snadno dostupné a vícestranně účinné (proti více druhům škůdců).

Související kategorie zboží – Nejlevnější zahradní sestavy.

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Látky na ochranu dřeva . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Látky na ochranu dřeva z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky