Hasící přístroje

Co je hasící přístroj?hasici_pristroje

Hasící přístroj slangově také známí jako „hasičák“ je určený k uhašení začínajícího požáru. Hasící přístroje jsou přenosné a rozdělují se do několika typů, každý z nich je určen pro hašení jiného typu požáru (pěnové, plynové, sněhové, vodní, universální apod.).

Existuje vyhláška, která přesně určuje přesný počet a typ hasících přístrojů, který má být v dané budově umístěn u průmyslových budov jsou zcela odlišné nároky (vyšší nároky) než u rodinných domů. Návod na použití najdeme na každém hasicím přístroji. Hasící přístroj také mají svoji životnost, jsou zaplombovány a musí se kontrolovat stav jejich náplně a funkčnost tak aby byly v případě potřeby provozu schopné.

Třídy požáru a pro ně doporučené typy hasicích přístrojů:

  • Třída A – pevné látky (dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty…) –  přístroje vodní a pěnové.
  • Třída B – kapaliny nebo  kapalné skupenství (barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla) –  pěnové, práškové a halonové.
  • Třída C –  plyny (zemní plyn, propan-butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan). – práškové nebo plynové hasicí přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého).
  • Třída D – lehké alkalické kovy (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). – obrovské teploty, speciálních suchá hasiva.
  • Třída F – rostlinné nebo živočišné oleje, tuky –  speciální hasicí přístroje.

Při stavbě či rekonstrukci domu nezapomínejte na bezpečnost a vyberte místo, kam umístíte hasící přístroj pro případ požáru.

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Hasící přístroje . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Hasící přístroje z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky