Epoxidová lepidla

Co jsou epoxidová lepidla?

Epoxidová lepidla se používají v širokém měřítku zejména při lepení kovů, skla, porcelánu, keramiky, pryže. Pro lepení dřeva se vzhledem k vysoké ceně a náročnosti na zpracování téměř nepoužívají. Vytvrzují za studena přidáním tvrdidla – polyamidů nebo za horka až do 200 °C, tvrdidlo – dikyandiamid.

Lepidla jsou vysoce houževnatá, s výbornou adhezí a kohezí, nepatrnou kontrakcí, takže v lepené spáře nevzniká pnutí. Nevyžadují velký tlak (stačí 0,02 MPa), jsou chemicky odolná. Jejich dobré vlastnosti však závisí na přesném dávkování tvrdidla. Nejsou vodovzdorná, jen částečně. Pro snížení ceny lze k nim přidat plniva až do 40 % hmotnosti lepidla (houževnaté tmely). Používají se také jako laminovací pryskyřice na skelné lamináty.

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Epoxidová lepidla . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Epoxidová lepidla z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky