Chemické bělící prostředky

belidlo_beleni_belenydub_belidlonadrevo_belenidrevaCo jsou chemické bělící prostředky?

Chemické bělící prostředky se používají k odstranění barevných skvrn a záběhů, které vznikají během růstu stromu nebo jsou způsobeny reakcí kovových nástrojů s tříslovinami.

Dále se používají na:

  • Egalizaci barevného odstínu předních ploch nábytkové sestavy zadýhovaných světlou dýhou.
  • Podstatné změně barvy intenzivním bělením a napodobení dražších dřev cenově dostupnějšími.
  • Osvěžení vzhledu dřeva a získání zajímavého odstínu.

U nás se bělí především světlá dřeva, hlavně Jasan, Javor a Bříza.

Peroxid vodíku

Je to nejpoužívanější bělící prostředek, hlavně na dřeviny s malým obsahem tříslovin. Je to nestálá sloučenina, která se snadno rozkládá a uvolňuje atomární kyslík, který přitom účinně vyběluje zvlášť lignocelulózové materiály. Aby se kyslík předčasně neuvolňoval, stabilizuje se peroxid přidáním organických kyselin. Při bělení se potom bělící prostředek aktivizuje alkáliemi, především amoniakem. Amoniak se přidává těsně před použitím. Směs se připravuje v takovém množství, které lze zpracovat během půl hodiny. Tato forma bělidla je slabší, bělení se několikrát opakuje. Slouží hlavně k ručnímu bělení.

beleni_dreva_belenedrevo_belenydub_belidlonadrevoKyselina šťavelová

Je nejvíce používaným bělícím prostředkem na dřeviny s větším obsahem tříslovin. Účinně bělí skvrny vzniklé reakcí tříslovin s kovy. Ve skvrnách jsou kovové soli. Kyselina šťavelová s nimi reaguje a tvoří z nich své kovové soli rozpustné ve vodě. Vybělená plocha má narůžovělé zbarvení (solemi kyseliny), oplachuje se teplou vodou. Kyselina šťavelová je ve formě bílých krystalků. Před použitím se rozpouští ve vodě na 5 – 10% koncentraci. Bělení je obvykle nutno opakovat. Přebytek kyseliny na ploše se neutralizuje 5% roztokem siřičitanu sodného.

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

Zobrazit obrázek částečně vybělené dřevo v plném rozlišení
Zobrazit obrázek vzorník eko kůže v plném rozlišení

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Chemické bělící prostředky . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Chemické bělící prostředky z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky