Bezrozpouštědlové nátěrové hmoty

barvy_barva_laky_naterovehmoty_bezrospoustedloveCo jsou bezrozpouštědlové nátěrové hmoty?

Bezrozpouštědlové nátěrové hmoty jsou nenasycené polyesterové laky. Filmotvornou složkou jsou nenasycené polyestery, rozpuštěné v monomeru styrenu, který při vytvrzování polymeruje na polystyren. Další nezbytnou složkou pro vytvrzování je katalyzátor – organický peroxid (benzoylperoxid). K urychlení reakce se přidává urychlovač – iniciátor (kobaltnaftenát).

Kromě základních složek se do nátěrových hmot přidávají tzv. tixotropní látky, které omezují stékavost. Dříve používané polyesterové laky ještě obsahovaly parafin ve formě emulze, který se při vytvrzování vysrážel na povrch filmu do souvislé vrstvy zabraňující oxidaci laku vzdušným kyslíkem (kyslík zabraňoval vytvrzování). Vrstvu parafinu bylo nutno po vytvrzení filmu dokonale odstranit dvojnásobným broušením. Potom se ještě laky leštily na vysoký lesk pomocí brusné a leštící pasty a leštící vody. V současné době se již používají laky bezparafinové.

Polyesterové bezparafinové nátěrové hmoty

Pro nové technologie vytvrzování ultrafialovým (UV), pulzním (IST), infračerveným (IČ) a elektronovým (EBC) zářením byly vyvinuty speciální polyesterové nátěrové hmoty bez parafinu, např. základní polyesterový plnič B 1014 a vrchní lak VÚB 2325. Pro navalování a vytvrzování UV zářením se vyrábějí laky, které obsahují 60 % polyesteru, 35 % styrenu a 5 % anorganických složek. Pro polévání a stříkání je to 30 % polyesteru, 65 % styrenu a 5 % anorganických složek.

Vlastnosti polyesterových laků

Polyesterové laky umožnily používání automatizovaných linek v povrchové úpravě s využitím nejpokrokovější technologie sušení a vytvrzování (UV, IČ, IST, EBC). Nátěrové filmy jsou velmi kvalitní – tvrdé, odolné proti vodě a většině rozpouštědel, proti zvýšeným teplotám. Mají velkou plnící schopnost (až 85 % sušiny). Lze je dokončit na vysoký lesk. Používají se na dýhy i fólie a v podobě tmelů na DTD jako podklad pod pigmentové nátěry (místo dýhy, případně i základní barvy).

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

Zobrazit obrázek bezrozpouštědlové nátěrové hmoty v plném rozlišení

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Bezrozpouštědlové nátěrové hmoty . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Bezrozpouštědlové nátěrové hmoty z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:



Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky