Bezpečnostní třídy trezorů

Co je bezpečnostní třída trezorů?

Jedná se o úroveň zabezpečení trezoru. Bezpečnost se rozděluje do několika tříd, které trezoru přidělí státem akreditovaná zkušebna. Bezpečnostní třída je jeden z hlavních parametrů podle čeho vybírat trezor. Toto označení tříd nám udává jak je trezor bezpečný – čím vyšší třída tím lépe.

Rozdělení trezorů do bezpečnostních tříd v zemích EU – norma EN 1143-1 (2006) – bezpečnostní třída 0-XIII a norma EN 14450 (2005) – stupeň 1a stupeň 2. V ČR se používá norma ČSN 916012 (2001) – třídy Z1, Z2, Z3.

Norma ČSN 91 6012 – bezpečnostní třída Z1, Z2 A Z3

Bezpečnostní třída Z1

Jedná se o nejnižší možnou ochranu trezorů.

Vlastnosti trezoru Z1:

 • Nejnižší povolený počet zámků: 1
 • Nejnižší třída zámku musí být A
 • Určení trezoru pro: uložení zbraně, uschování věci pro dobu vaší nepřítomnosti, jedná se o základní trezor

Bezpečnostní třída Z2

Jedná se o standardní nábytkové schránky či archivační skříně vhodné pro úschovu dokladů, léků nebo menší hotovosti do cca 30 000,- Kč  (částky se mohou lišit dle pojišťovny)

Vlastnosti trezoru Z2:

 • Nejnižší počet zámků na trezoru: 1
 • Nejnižší třída bezpečnostního zámku: A
 • Určení nábytkového trezoru – dokumenty, uložení léků i jedů, zbraní a financído 30.000,- Kč (částky se mohou lišit dle pojišťovny)

Bezpečnostní třída Z3

Bezpečnější trezory, které jsou určeny jako nábytkové schránky a archivační skříně pro úschovu dokladů, šperků a finanční do 50 000,- Kč  (částky se mohou lišit dle pojišťovny). Do trezoru je možné uložit i zbraně (max 10ks) se 10 tis. ks náboji.

Vlastnosti trezoru Z3:

 • Počet zámků:1
 • Minimální úroveň zámku: třída zámku A
 • Určení: dokumenty, jedy, léky, zbraně (do 10ks), finance do 50tis. Kč (uložená částka se může lišit dle zvolené pojišťovny)

Norma EN 14450 – bezpečnostní třídy S1 A S2

Jedná se o normu pro plechové skříně a trezorové schránky. Skříně certifikované touto normou poskytují pouze základní úroveň odolnosti a zabezpečení.

Bezpečnostní třída S2

Tato třída není běžně používaná pro ČR a SK. Jedná se jednoplášťové skříně s více než 3mm silným pláštěm.
Skříně s toto certifikací poskytují nízkou úroveň odolnosti.


ČSN norma EN 1143-1 – bezpečnostní třídy 0 až IV.

Bezpečnostní třída 0

Poměrně vysoká třída zabezpečení, úložná částka je přibližně 50tis. Kč (uložená částka se může lišit dle zvolené pojišťovny). Trezory jsou tak ideální např. pro uložení denní tržby v menších provozovnách, či na uložení zbraní a dokumentů označených podle NBÚ jako “Důvěrné” (SS1 = 2 body).

Vlastnosti trezoru třídy 0

 • Nejnižší počet zámků trazoru: 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku trazoru: A
 • Orientační úložná částka (může lišit dle zvolené pojišťovny): 100 000 Kč

Bezpečnostní třída I.

Do této kategorie spadá nejvíce prodaných trezorů pro domácnosti a menší podniky. Trezory certifikované v bezpečností třídě I jsou též označovány jako velmi lehké trezory,

Dle normy NBÚ (zák.č.528/2005 Sb.) se jedná o úschovný objekt typ 3 (SS1 = 3 body)

Vlastnosti trezoru třídy I.

 • dle dříve platných zákonů splňuje podmínky pro uschování dokumentů – TAJNÉ
 • Nutný počet zámků: 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku: A

Vhodné pro uschování:

 • dokumentů, dokladů, léků, cenností aj.
 • finanční hotovosti cca do 300 tis.Kč
 • (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou – částky se liší)
 • zbraní do 20 ks
 • nábojů do střelných zbraní v počtu do 20 tis. ks

Bezpečnostní třída II.

O tuto kategorii označovanou jako lehké trezory se budete zajímat především v případě, že budete kupovat trezor do většího podniku, do menšího zlatnictví, či máte doma cenné šperky, nebo plánujete jejich nákup.

Vlastnosti trezoru třídy II.

 • vyšší standard
 • dle NBÚ (zák.č.528/2005 Sb.) se jedná o úschovný objekt typ 4 (SS1 = 4body)
 • (dle dříve platných zákonů splňuje podmínky pro uschování dokumentů – PŘÍSNĚ TAJNÉ)
 • Nejnižší počet zámků: 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku: A

Vhodné pro uschování:

 • dokumentů, dokladů, léků, cenností aj.
 • finanční hotovosti cca do 500 tis.Kč
 • (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou – částky se liší)

Bezpečnostní třída III.

Bezpečnostní trezory s vysokým stupeňm ochrany. Trezory v této kategorii se hodí pro zákazníky, kteří potřebují bezpečně uložit cennosti v hodnotě 800 000 – 1 600 000,- Kč (orientační úložná částka), či tržbu v řádu až několika miliónů Kč.

Vlastnosti trezoru s třídou III.

 • vysoký stupeň ochrany
 • nejnižší počet zámků: 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku: B

Vhodné pro uschování:

 • dokumentů, dokladů, léků, cenností aj.
 • finanční hotovosti nad 500 tis.Kč
 • (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou – částky se liší)
 • Vyšší bezpečnostní třídy /IV. – XIII/ jsou převážně určeny pro bankovní a finanční instituce.
 • Kotvení nábytkových (skříňových) trezorů

Bezpečnostní třída IV.

Trezory, které jsou označovány jako těžké, v této bezpečnostní třídě jsou většinou určeny do bankovního odvětví nebo finančních institucí. Vhodné pro sběratele a na ukládání vyšších finančních hodnot, cenných papírů nebo know-how.

Vlastnosti bezpečnostního trezoru třídy IV.

 • Nejnižší počet zámků: 2
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku: B
 • Orientační úložná částka: 6.000.000,- Kč

Třídy trezorů podle ohnivzdornosti:

Odolnost trezoru S60P

 • Testovaná odolnost trezoru proti ohni je 60 minut pro papírové dokumenty.
 • Při teplotní zátěži trezoru 1 100 °C nesmí teplota uvnitř přesáhnout 175 °C.

Odolnost trezoru S90P 

 • Testovaná odolnost 90 minut proti ohni pro dokumenty.
 • Při teplotní zátěži trezoru  1090°C nesmí teplota uvnitř přesáhnout 175°C

Odolnost trezoru S120P

 • testovaná odolnost trezoru proti ohni je 120 minut pro papírové dokumenty.
 • Při teplotní zátěži trezoru  1 100 °C nesmí teplota uvnitř přesáhnout 175 °C.

NORMA UL 72 – UL CLASS 350, UL CLASS 150 A UL CLASS 125

Jedná se o americkou bezpečnostní normu ohnivzdornosti trezoru, která byla později převzata i u nás.

Ohnivzdornost třída UL Class 350. Udává stupeň ohnivzdornosti na papírové dokumenty. Ohnivzdorný trezor musí po 4h vydržet vnější teplotu 1 093 °C při současném zachování maximální teploty 176 °C uvnitř skříně.

Třída zabezpečení UL Class 150. Udává stupeň ohnivzdornosti na magnetické pásky. Ohnivzdorný trezor musí po 2h vydržet vnější teplotu 1 093 °C při současném zachování maximální teploty 65 °C uvnitř skříně.

Bezpečnostní třída UL Class 100. Udává stupeň ohnivzdornosti na počítačové disky. Ohnivzdorný trezor musí po 2h vydržet vnější teplotu 1 090 °C při současném zachování maximální teploty 52 °C uvnitř skříně.

Zobrazit bezpečnostní trezory v eshopu >>>

Dle typu konstrukce můžete zvolit trezor (bezpečnostní schránku, skříň):

 • Nábytkový bezpečnostní trezor – určený k ukotvení ke stěně nebo podlaze, minimálně dvouplášťová konstrukce
 • Trezor stěnový – určený pro zabudování (zazdění) do zdi
 • Bezpečnostní schránka – konstrukční řešení: jednoplášťové

Kategorie produktů: nejlevnější trezory a kvalitní trezory do kanceláře.

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Bezpečnostní třídy trezorů . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Bezpečnostní třídy trezorů z kategorie .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky