Amoniakální mořidla

amoniakalni_moridla_moridlo_nadrevoCo jsou amoniakální mořidla?

Amoniakální mořidla jsou v současné době nejpoužívanějšími mořidly v průmyslové výrobě nábytku pro své přednosti: široká stupnice vybarvení, světlostálost, odolnost proti formaldehydovým výparům, dobrá rozpustnost, dobré pronikání do dřeva. Jsou jednosložková – nanášejí se jedním postupem.

Amoniakální mořidla se dodávají buď hotová, nebo si je lze připravit rozpouštěním barvících složek v teplé vodě a po vychladnutí se přidá čpavek. Jako barviva se mohou používat kovové soli anebo dehtová barviva, anilínová barviva.

Z amoniakálních mořidel jsou nejlepší mořidla zn. COLOXYL.

Coloxylová mořidla se vyrábějí v širokém barevném sortimentu, jednotlivé odstíny se dají míchat pro získání dalších barevných odstínů. Používají se k moření všech druhů dřev s výjimkou některých tropických dřev (eben, teak) i k moření aglomerovaných materiálů. Sytějším nánosem lze dosáhnout lazurovacími efekty, a tím vyrovnat menší rozdíly v přírodním zbarvení dřeva. Pro přípravu mořícího roztoku se podle požadované intenzity zbarvení přidává pro světlé odstíny 10 – 50 g mořidla, pro tmavé odstíny až do 200 g mořidla na 1 l. Mořidla jsou obvykle ve formě prášku, který se rozmíchá v pitné vodě. Při moření dřeva se zhoršenou smáčivostí povrchu lze přidat do roztoku čpavek v množství 30 – 50 ml/ 1 l roztoku.

Nevýhodou amoniakálních mořidel je, že předpokladem stejnoměrného zbarvení je rovnoměrné rozložení tříslovin ve dřevě. Po namoření je kresba dřeva pozitivní (letní dřevo s vyšším obsahem tříslovin je i po namoření tmavší než jarní dřevo).

Ing. KŘUPALOVÁ Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 2.upravené vydání. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-02-04

Zobrazit obrázek amoniakální mořidla v plném rozlišení

V tomto článku jste se dozvěděli jaký je význam slova Amoniakální mořidla . Jedná se o krátké vysvětlení odborného pojmu Amoniakální mořidla z kategorie , .


Dále by vás mohlo zajímat:Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky